รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
444 ม.3   ตำบลเขาฉกรรจ์  อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037247328
Email : almanso_rut@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :