ข่าวประชาสัมพันธ์
ซื้อวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
จ้างย้ายเสาไฟ
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
จ้างทำป้ายไวนิลECO
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
จ้างตัดสติ๊กเกอร์
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
ประกาศจ้างทำป้ายไวนิล
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ประกาศจ้างรถตู้รถกะบะ
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
ประกาศจ้างรถบัสปรับอากาศ2ชั้น
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
ประกาศจ้างรถรับส่งนักเรียน
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
ประกาศซื้อหนังสือส่งเสริมความรรู้
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
ประกาศซื้ออุปกรณ์กีฬา
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
ประกาศจ้างเดินระบบโครงข่ายสัญญาณอินเตอรเน็ท
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงานคริสมาสต์
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงานการงาน
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
จ้างทำป้ายไวนิลแนะแนว
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
จ้างทำป้ายไวนิลคริสมาร์ต
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
จ้างปรับปรุงพื้นผนังและเคาน์เตอร์
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
จ้างรถรับส่งนักเรียน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65