ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเลื่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/ 2564
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
ประกาศปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์โควิด-19
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักครู จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องหน้าอาคารเรียน อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสมุดทะเบียนนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลลูกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกสำเนาและกระดาษไขเครื่องโรเนียวเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 63
ให้ความรู้เรื่องการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 63
ทั่วไทยใส่เสื้อเหลือง
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 63