ภาพกิจกรรม
ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม นำฝ่ายบริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 จังหวัดสระแก้ว
ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม นำฝ่ายบริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์    ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 จังหวัดสระแก้ว     วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีข้าราชการครูโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานครั้งนี้จำนวน 4 ราย
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,13:28   อ่าน 71 ครั้ง