ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนายประจวบ ดีมุข และนายสนิท โคตะระ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ในโอกาสย้ายไปรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามและโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนายประจวบ ดีมุข และนายสนิท โคตะระ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ในโอกาสย้ายไปรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามและโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2564,13:38   อ่าน 19 ครั้ง