ภาพกิจกรรม
ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ได้มอบหมายให้นายกิตติกร เชื้อชะเอม เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 ของหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และปลัดอำเภอ ณ หอประชุมอำเภอเขาฉกรรจ์
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2564,13:55   อ่าน 13 ครั้ง