ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ดร.สุนิษา สาลีพวง มอบหมายให้งานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พร้อมด้วยกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันรำลึกมหาจักรีฯ วันที่ 6 เมษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ดร.สุนิษา สาลีพวง มอบหมายให้งานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พร้อมด้วยกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันรำลึกมหาจักรีฯ วันที่ 6 เมษายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,14:01   อ่าน 22 ครั้ง