ภาพกิจกรรม
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 และเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 127
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม  จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 และเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 127
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,09:39   อ่าน 18 ครั้ง