ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ดำเนินกิจกรรม การประชุมปฏิบัติการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ดำเนินกิจกรรม การประชุมปฏิบัติการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม  ประจำปีการศึกษา 2566  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,20:23   อ่าน 34 ครั้ง