ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ดำเนินกิจกรรม การชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (โครงการประจำปีงบประมาณ 2566 –2567) ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ดำเนินกิจกรรม การชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (โครงการประจำปีงบประมาณ  2566 –2567) ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม  2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,20:24   อ่าน 27 ครั้ง