ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม พบนักเรียนหน้าเสาธง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ยินดีต้อนรับนักเรียนกลับสู่รั้ว เขียว-ขาว อย่างอบอุ่น
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2566 ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม พบนักเรียนหน้าเสาธง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ยินดีต้อนรับนักเรียนกลับสู่รั้ว เขียว-ขาว อย่างอบอุ่น
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2566,09:49   อ่าน 25 ครั้ง