ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ผ่านเข้ารอบที่ ๑ จำนวน ๘๐ โรงเรียน จากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๘๐๘ โรงเรียน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ผ่านเข้ารอบที่ ๑ จำนวน ๘๐ โรงเรียน จากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๘๐๘ โรงเรียน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2566,21:50   อ่าน 23 ครั้ง