ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจ้างเหมารถสองแถว
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ภายในโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
ประเกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
ประกาศซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
ประกาศจ้างพิ่มพ์ป้ายไวนิลและฉลุพลาสวูด
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
ประกาศจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
ซ่อมรถยนต์อีซูซุ
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
ซ่อมรถยนต์โตโยต้า
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
ประกาศจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
ประกาศซื้อวัสดุอุปกรณ์ทดสอบกีฬา
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 65
ประกาศซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนภายในโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
ประกาศซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 65
ประกาศจ้างทำป้ายไวนิลและตัวอักษรพลาสวูด
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 65
ประกาศจ้างทำป้ายไวนิล
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 65
ประกาศซื้ือขาแขวนโปรเจคเตอร์
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 65