ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 สถานที่ วันที่ 14 มิ.ย. 65 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วั
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 สถานที่ วันที่ 14 มิ.ย. 65 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วันที่ 15 มิ.ย. 65 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2565,13:15   อ่าน 9 ครั้ง