ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม นายกิตติกร เชื้อชะเอม หัวหน้างานอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ศึกษาดูงาน สวนเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงไก่ไข่ การทำปุ๋ยหมัก และแหล่งเรียนรู้น
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม นายกิตติกร  เชื้อชะเอม หัวหน้างานอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ศึกษาดูงาน สวนเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงไก่ไข่ การทำปุ๋ยหมัก และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ Hugkan Farm
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2565,13:21   อ่าน 11 ครั้ง