ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.สุนิษา สาลีพวง คณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ทำการตรวจ Antigen Test Kit (A
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.สุนิษา สาลีพวง คณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนนักเรียน  ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ทำการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)     
เตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกัน โควิด 19
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,13:22   อ่าน 12 ครั้ง