ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับเหรียญทอง 95 คะแนน และชนะเลิศการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับเหรียญทอง 95 คะแนน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวั
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับเหรียญทอง 95 คะแนน 
และชนะเลิศการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับเหรียญทอง 95 คะแนน 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 
ฝึกซ้อมโดย ครูจิตติภัส ขวัญส่ง 
อำนวยการฝึกซ้อมโดย ดร.สุนิษา  สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,10:21   อ่าน 10 ครั้ง