ภาพกิจกรรม
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565,13:32   อ่าน 19 ครั้ง