ภาพกิจกรรม
วันที่ 9-10 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายอบรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มทักษะและแนะนำแนวทางการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข ดร.สุนิษา
วันที่ 9-10 มกราคม 2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม   จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายอบรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มทักษะและแนะนำแนวทางการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข   
   ดร.สุนิษา  สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2566,13:39   อ่าน 18 ครั้ง