ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม โดย ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ได้รับการนิเทศสถานศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเห
วันที่ 13 มกราคม 2566  โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม โดย ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ได้รับการนิเทศสถานศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือครู บุคลากรทางการศึกษาให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลัก ประกอบด้วยการนิเทศการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทำพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง นิเทศการตรวจการดำเนินการอาหารกลางวัน กำกับการส่งเสริมสุขภาพ
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2566,12:15   อ่าน 21 ครั้ง