ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 ก.พ. 2566 ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ร่วมกับงานวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ เชิญผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 22 ก.พ. 2566 ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ร่วมกับงานวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ เชิญผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,10:06   อ่าน 24 ครั้ง